Употребявана техника

ТЕХНИКА ЗА МИЕНЕ НА УЛИЦИ

Цистерните за миене с обем от 5000 дo 14000 литра, са предназначени за миене на улици, пешеходни зони, зони за отдих и паркове без да замърсяват околната среда. Задвижване от хидравликата на автомобила или чрез допълнителен двигател, разположен в звукоизолирано пространство, помпа с налягане 15 бара и производителност 15m3/час. Управлението се извършва от кабината с джойстик, два струйника за почистване на тротоари и бордюри с вградени цилиндри за предпазване при удари, предни дюзи за почистване на улици с вградени цилиндри за насочване на струята, ръчен пистолет с маркуч за почистване на спирки и поливане на зелени площи.
Компактен автомобил ROM за почистване на градската канализациона мрежа в трудно достъпни места. Аварийно-спасителни автомобили от малък и среден клас предназначени за локализиране на горски пожари и аварии.

ТЕХНИКА ЗА МИЕНЕ НА УЛИЦИ 1
ТЕХНИКА ЗА МИЕНЕ НА УЛИЦИ 2
ТЕХНИКА ЗА МИЕНЕ НА УЛИЦИ 3
shadow
back to top