Употребявана техника

ТЕХНИКА ЗА
ВАКУУМНИ ИЗКОПИ

Лидер на пазара по проектиране и производство на мобилни и стационарни вакуумни машини, заместващи изкопните дейности при отстраняване на аварии, съобразени с индивидуалните потребности на клиента. Техниката заменя нископродуктивния ръчен труд, осигурява безопастност на персонала при работа в трудни условия, изискващи висока точност на работа. Ефективно се използват при ремонт на подземните комуникации. Използва се и като мини багер, транспортно средство, компресорна станция, агрегат за аварийно електроснабдяване.

Извършват бързо, ефективно и точно изкопните дейности. Не отделят вредни емисии прах и не повреждат корените на дърветата и подземните съоръжения. Използването им осигурява постигане на икономии повече от 45% в сравнение с ръчния труд.

ТЕХНИКА ЗА 
ВАКУУМНИ ИЗКОПИ 1
ТЕХНИКА ЗА 
ВАКУУМНИ ИЗКОПИ 2
ТЕХНИКА ЗА 
ВАКУУМНИ ИЗКОПИ 3
ТЕХНИКА ЗА 
ВАКУУМНИ ИЗКОПИ 4
ТЕХНИКА ЗА 
ВАКУУМНИ ИЗКОПИ 5
ТЕХНИКА ЗА 
ВАКУУМНИ ИЗКОПИ 6
ТЕХНИКА ЗА 
ВАКУУМНИ ИЗКОПИ 7
shadow
back to top