Употребявана техника

СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКА

Специализирани автомобили за събиране на битови отпадъци тип вариопреси и ротопреси с обем на бункера от 7м3 до 28 м3, надстройки за ръчно събиране на кошчета, дезинфекция на кофи и контейнери. Всички машини работят със съдове от 80 до 1100 литра. Възможност за претоварване на отпадъка от по-малка на по-голяма машина.
Ротопресите са особено подходящи и ефективни за събиране на твърд и органичен отпадък, поради ниските разходи при тяхната експлоатация и поддръжка.

СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКА 1
СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКА 2
СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКА 3
СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКА 4
СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКА 5
СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКА 6
СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКА 7
СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКА 8
СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКА 9
СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКА 10
СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКА 11
СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКА 12
shadow
back to top