Употребявана техника

СИСТЕМИ ЗА ПОЗЕМНО СЪБИРАНЕ
НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И СЪДОВЕ
ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Пластмасови кофи и контейнери за събиране и разделяне на битови и медицински отпадъци, разделно събиране, кошчета за паркове и алеи, системи за подземно събиране. Обем на съдовете от 60 до 1100 литра в различни цветове и сменяеми дръжки. Усиленото дъно и системата за разтоварване осигурява дълъг живот на съдовете. Вариантите със заключваща система и отварянето с педал, осигуряват безопастността при използването им.
Съдовете отговарят на европейските стандарти и работят с всички сметосъбиращи машини.

СИСТЕМИ ЗА ПОЗЕМНО СЪБИРАНЕ 
НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И СЪДОВЕ 
ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 
 1
СИСТЕМИ ЗА ПОЗЕМНО СЪБИРАНЕ 
НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И СЪДОВЕ 
ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 
 2
СИСТЕМИ ЗА ПОЗЕМНО СЪБИРАНЕ 
НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И СЪДОВЕ 
ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 
 3
СИСТЕМИ ЗА ПОЗЕМНО СЪБИРАНЕ 
НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И СЪДОВЕ 
ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 
 4
СИСТЕМИ ЗА ПОЗЕМНО СЪБИРАНЕ 
НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И СЪДОВЕ 
ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 
 5
СИСТЕМИ ЗА ПОЗЕМНО СЪБИРАНЕ 
НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И СЪДОВЕ 
ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 
 6
СИСТЕМИ ЗА ПОЗЕМНО СЪБИРАНЕ 
НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И СЪДОВЕ 
ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 
 7
shadow
back to top