Употребявана техника

МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА ПЪТИЩА

Най-големият американски производител на машини и технологии за изграждане и ремонт на пътна настилка. Работи в две направления:
Производство на машини и технологии за ремонт при изграждане на съоръжения и ремонт на съществуващи пътни настилки. Повърхностна обработка, запълване на пукнатини и дупки, ремонт на мостови съоръжения. Второто направление е производство на материали за запълване на пукнатини - битумни и синтетични пасти, полимери за повърхностна обработка.

Предлагат над 70 вида пасти за пътно строителство и ремонт. Технолигиите са намерили приложение в много европейски страни, доказали високото си качество, ефективност и ниска себестойност при експлоатация.

МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА ПЪТИЩА
 1
МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА ПЪТИЩА
 2
МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА ПЪТИЩА
 3
МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА ПЪТИЩА
 4
МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА ПЪТИЩА
 5
МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА ПЪТИЩА
 6
МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА ПЪТИЩА
 7
shadow
back to top